Facebook

Sözlük

recent

adjective

Türkçe'sison zamanlardaki,yeni,son
Türadjective
Örnek Cümle
One of the reasons for the recent changes in the world temperature is the hole in the ozone layer.
Dünyanın sıcaklığındaki son değişmelerin nedenlerinden biri de ozon tabakasındaki deliktir.