Facebook

Sözlük

recent

adjective

Türkçe'sison zamanlardaki,yeni,son
Türadjective
Örnek Cümle
In recent years, the government has sought to address long-standing Maori grievances.
Son yıllarda, hükumet uzun süredir var olan Maori sorunlarına değinmek istemektedir.