Facebook

Sözlük

recently

adverb

Türkçe'si son zamanlarda
Tür adverb
Örnek Cümle
Only very recently have they come to realize the importance of the investigation of the illiterate idioms which coexist with the official languages.
Bu resmi ve yazınsal dillerle, genellikle davranışları en çok öykünülmeye değer görülen kişilerin bile gündelik konuşma dilleri arasındaki, çoğu kez büyük boyutlara ulaşan ayrılıkların önemi konusunda bilinçlenilmesi için aradan daha uzun bir süre geçmesi gerekmiştir.

Alternatif öneriler:

(in) recent (years)recent