Facebook

Sözlük

recognition

noun

Türkçe'sitanınma,doğrulama
Türnoun
Örnek Cümle
In general the comic effect arises from a recognition of some incongruity of speech, action, or character revelation.
Genel olarak komik etki konuşma, eylem ya da kişinin açıklamasındaki birtakım aykırılıklardan ileri gelir.