Facebook

Sözlük

recognize

verb

Türkçe'si tanımak,kabul etmek
Tür verb
Örnek Cümle
The ability to swim safely and the prudence to recognize and practice safety procedures are of prime importance to you.
Güvenli yüzme yeteneği ve güvenlik işlemlerini bilme ve uygulamada ihtiyatlılık sizin için birinci derecede önemlidir.