Facebook

Sözlük

recognize

verb

Türkçe'si tanımak,kabul etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Most people in the world today recognize that it is the duty of a government to develop a policy with regard to the conservation of the environment.
Bugün dünyada pek çok insan, çevrenin korunmasına yönelik bir politika geliştirmenin, hükümetin görevi olduğunu kabul etmektedir.