Facebook

Sözlük

recording

noun

Türkçe'sikayıt etme
Türnoun
Örnek Cümle
The recording of data may be subject to emotional interference and should be carefully checked.
Verilerin kaydedilmesinde duygular işe karışabilir, bu nedenle konu dikkatle denetlenmelidir.