Facebook

Sözlük

recording

noun

Türkçe'si kayıt etme
Tür noun
Örnek Cümle
Brain activity can be studied by measuring and recording the “brain waves” given off by various parts of the brain when they are active.
Beyin faaliyeti, beynin çeşitli bölümleri tarafından faal oldukları zaman yayılan “beyin dalgaları”nı ölçerek ve kaydederek tetkik edilebilir.