Facebook

Sözlük

reddish

adjective

Türkçe'si kırmızımsı
Tür adjective
Örnek Cümle
Analysis of the reddish surface soil of Marspoints to the presence of oxidized iron, indicating that at the planet's surface is rusting.
Mars'ın kızılımsı yüzey toprağının analizi, gezegenin yüzeyinin paslanmakta olduğunu gösteren oksitlenmiş demirin varlığına işaret etmektedir.

Alternatif öneriler:

redred-handed