Facebook

Sözlük

reduce

verb

Türkçe'si azaltmak
Tür verb
Örnek Cümle
Many scientists believe that the use of alternative energy sources will reduce carbon emissions and that will help hold back global warming.
Çoğu bilim adamı, alternatif enerji kaynaklarının karbon yayılımlarını azaltacağına ve bunun küresel ısınmayı durdurmaya yardım edeceğine inanmaktadır.

Alternatif öneriler:

redred-handed