Facebook

Sözlük

reduce

verb

Türkçe'siazaltmak
Türverb
Örnek Cümle
In a period of economic recession, the measures taken by the company to reduce the costs may lead to a serious rise in the number of lay-offs.
Bir ekonomik durgunluk döneminde maliyetleri azaltmak için şirket tarafından alınan önlemler, işten çıkarılanların sayısında ciddi bir artışa neden olabilir.

Alternatif öneriler:

reduce toreduced