Facebook

Sözlük

reducing

adjective

Türkçe'si hafifletici,indirgeyici
Tür adjective
Örnek Cümle
Like President Carter before him, Reagan discovered by the end of his first year as President that eliminating or even substantially reducing the budget deficit was exceedingly difficult.
Kendinden önceki başkan Carter gibi, bütçe açığını ortadan kaldırmanın, hatta önemli ölçüde azaltmanın bile çok zor olduğunu başkanlığının ilk yılının sonunda anladı.

Alternatif öneriler:

redred-handed