Facebook

Sözlük

refer

verb

Türkçe'si ...demek, atıfta bulunmak
Tür verb
Örnek Cümle
The term 'proletariat' was originally used to refer to the poor labouring classes of ancient Rome.
Başlangıçta, 'proletarya' terimi, eski Roma'nın yoksul işçi sınıflarına atıfta bulunmak için kullanılıyordu.