Facebook

Sözlük

reference

noun

Türkçe'sisöz etme, atıfta bulunma; başvurma, danışma
Türnoun
Örnek Cümle
Resume has always been a source of reference for employer to judge capabilities of applicants.
Öz geçmiş genellikle iş verenin, başvuranların yeteneklerini değerlendirmek için bir referans kaynaktır.