Facebook

Sözlük

reflect

verb

Türkçe'siyansıtmak
Türverb
Örnek Cümle
Most of Katherine Mansfield’s works reflect incidents and scenes from her own life.
Katharine Mansfield’in eserlerinin çoğu, kendi yaşamından olayları ve mekanları yansıtmaktadır.