Facebook

Sözlük

reflection

noun

Türkçe'siyansıma,görünüm
Türnoun
Örnek Cümle
At least half of the price a consumer pays for a product is a reflection of the expenses of the marketing of that product.
Tüketicinin bir ürün için ödediği fiyatın en az yarısı, o ürünün pazarlanmasında yapılan masrafın bir yansımasıdır.