Facebook

Sözlük

regard

verb

Türkçe'sidüşünmek, görmek
Türverb
Örnek Cümle
Whatever verdict the court gives, the public will always regard him as guilty.
Mahkeme nasıl karar verirse versin, halk onu daima suçlu olarak görecek.

noun

Türkçe'sisaygı, itibar
Türnoun
Örnek Cümle
Many readers regard the novels of the English writer Thomas Hardy as overly gloomy and pessimistic.
Birçok okuyucu, İngiliz yazar Thomas Hardy'nin romanlarını aşırı kasvetli ve kötümser olarak değerlendirmektedir.