Facebook

Sözlük

regard

verb

Türkçe'sidüşünmek, görmek
Türverb
Örnek Cümle
In most plays, however unreal may be the world presented to us, we are expected to regard it temporarily as the real world.
Çoğu oyunda, bize sunulan dünya ne denli gerçek dışı olursa olsun, bizden onu geçici olarak gerçek dünya gibi görmemiz beklenir.

noun

Türkçe'sisaygı, itibar
Türnoun
Örnek Cümle
Many readers regard the novels of the English writer Thomas Hardy as overly gloomy and pessimistic.
Birçok okuyucu, İngiliz yazar Thomas Hardy'nin romanlarını aşırı kasvetli ve kötümser olarak değerlendirmektedir.