Facebook

Sözlük

regenerate

verb

Türkçe'siıslah etmek, iyileştirmek
Türverb
Örnek Cümle
Only a few diseases are treatable with stem cell therapies because scientists can only regenerate a few types of tissues.
Sadece birkaç hastalık kök hücreyle tedavi edilebilir çünkü bilim adamları dokuların sadece birkaç türünü yeniden oluşturabilir.

Alternatif öneriler:

regencyregeneration