Facebook

Sözlük

regional

adjective

Türkçe'sibölgesel
Türadjective
Örnek Cümle
It is well known that regional political disputes over scarce natural resources may cause troubles that go beyond the boundaries of a single region.
Gayet iyi bilinmektedir ki kıt doğal kaynaklara ilişkin bölgesel politik anlaşmazlıklar tek bir bölgenin sınırlarını aşan sorunlara yol açabilir.

Alternatif öneriler:

regionregionally