Facebook

Sözlük

regulate

verb

Türkçe'sidüzenlemek
Türverb
Örnek Cümle
In many-celled animals, hormones regulate growth, keep muscles in condition and perform many similar tasks.
Çok hücreli hayvanlarda hormonlar büyümeyi düzenler, kasları formda tutar ve benzeri daha birçok görevi yerine getirir.

Alternatif öneriler:

regulatedunregulated