Facebook

Sözlük

regulation

noun

Türkçe'sidüzenleme,mevzuat
Türnoun
Örnek Cümle
The new regulation probably won't affect foreigners already living in the country.
Yeni kurallar şu anda ülkede yaşayan yabancıları etkilemeyecek.