Facebook

Sözlük

rehabilitate

verb

Türkçe'sirehabilite etmek
Türverb

Alternatif öneriler:

beforehandrehabilitation