Facebook

Sözlük

related to

prepositional phrase

Türkçe'si ile ilgili
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The unemployment statistics published by the government contain a number of problems, and some of these are related to hidden unemployment.
Hükümet tarafından yayımlanan işsizlik istatistikleri birçok sorun içermektedir ve bunların bazıları gizli işsizlikle ilgilidir.