Facebook

Sözlük

relation

noun

Türkçe'siilişki
Türnoun
Örnek Cümle
Therefore the position of the sun in relation to the Earth's surface changes during the year.
Dünya, güneş etrafındaki yörüngesine dik değildir.