Facebook

Sözlük

relationship

noun

Türkçe'siilişki
Türnoun
Örnek Cümle
The first distinction between direct and indirect taxes lies in the relationship between the taxpayer and the revenue authorities.
Vergiler genel olarak yönetimsel ve ekonomik ayrımlar bakımında dolaylı ve dolaysız vergiler olarak sınıflandırılır.