Facebook

Sözlük

relative

adjective

Türkçe'sinisbi,göreceli
Türadjective
Örnek Cümle
However, the relative frequency of different causes of death has changed dramatically since the advent of chemotherapy.
Ne var ki kemoterapinin ortaya çıkışından beri değişik ölüm nedenlerinin görece sıklığı büyük ölçüde değişmiştir.

noun

Türkçe'siakraba
Türnoun
Örnek Cümle
However, the relative frequency of different causes of death has changed dramatically since the advent of chemotherapy.
Ne var ki kemoterapinin ortaya çıkışından beri değişik ölüm nedenlerinin görece sıklığı büyük ölçüde değişmiştir.