Facebook

Sözlük

relatively

adverb

Türkçe'si nispeten
Tür adverb
Örnek Cümle
Compared with solids and liquids, the molecules of a gas are relatively far apart.
Katı ve sıvılarla karşılaştırıldıklarında bir gazın molekülleri görece birbirinden ayrıdır.