Facebook

Sözlük

relativity

noun

Türkçe'siizafiyet
Türnoun
Örnek Cümle
One of the important consequences of the theoryof relativity is that time is no longer regarded asan absolute quantity.
Görecelik kuramının önemli sonuçlarından biri, zamanın artık mutlak bir nicelik olarak görülmemesidir.

Alternatif öneriler:

relativismrelativistic