Facebook

Sözlük

relativity

noun

Türkçe'sibağlılık
Türnoun
Örnek Cümle
The vast majority of scientists have acceptedthe theory of relativity as an accurate descriptionof nature.
Bilim adamlarının büyük çoğunluğu görecelik kuramını, doğanın doğru bir tarifi olarak kabul etmektedir.

noun

Türkçe'siizafiyet
Türnoun
Örnek Cümle
One other important fact demonstrated by the relativity theory is that mass can be converted into energy.
İzafiyet kuramının ortaya koyduğu bir diğer önemli gerçek, kütlenin enerjiye dönüşebilmesidir.

Alternatif öneriler:

relativismrelativistic