Facebook

Sözlük

relativity

noun

Türkçe'si izafiyet
Tür noun
Örnek Cümle
One other important fact demonstrated by the relativity theory is that mass can be converted into energy.
İzafiyet kuramının ortaya koyduğu bir diğer önemli gerçek, kütlenin enerjiye dönüşebilmesidir.