Facebook

Sözlük

release

verb

Türkçe'siserbest bırakmak,yaymak; piyasaya sunmak
Türverb
Örnek Cümle
The early Chinese thought that a dragon was swallowing the sun, and they made a great commotion in an effort to induce the dragon to release the sun.
Eski Çinliler bir devin güneşi yutmakta olduğunu düşünürlerdi ve devin güneşi serbest bırakmasını sağlamak amacıyla büyük gürültü çıkarırlardı.

noun

Türkçe'sitahliye,kurtulma
Türnoun
Örnek Cümle
However, the larger the number of power stations, the greater the risk of an accident, with the release of a dangerous amount of radiation.
Bu tesislerin bütün ülkelerde kor­kunç sayıda artmasıyla, tümünde özellikle radyoaktif artıklarının elden çıkarılması bakımından şimdiki birkaç santralde bulunan türden önlemleri almayı garanti etme­nin güçlenmesi olasılığı vardır.

Alternatif öneriler:

release fromtime-release