Facebook

Sözlük

relevant

adjective

Türkçe'sialakalı, ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
Exploring a variety of career options in different areas gives you a chance to fit your skills and abilities into a relevant job.
Farklı alanlarda çeşitli kariyer seçenekleri keşfetmek, beceri ve yeteneklerini ilgili işe uydurma şansı verir.

Alternatif öneriler:

irrelevantrelevantly