Facebook

Sözlük

relieve

verb

Türkçe'sirahatlatmak,hafifletmek
Türverb
Örnek Cümle
It is assumed that the Government will do something to relieve the situation.
Durumu hafifletmek için hükumetin bir şeyler yapacağı varsayılıyor.