Facebook

Sözlük

religion

noun

Türkçe'sidin,inanç
Türnoun
Örnek Cümle
Temples were the most important public buildingsin ancient Greece, because religion was a centralpart of daily life.
Eski Yunan‘da tapınaklar en önemli kamu binalarıydı;çünkü din, günlük yaşamın temel bir parçasıydı.

Alternatif öneriler:

irreligiousreligiousreligiously