Facebook

Sözlük

religious

adjective

Türkçe'sidini
Türadjective
Örnek Cümle
The US government should not be influenced by religious groups.
Amerika hükumeti dinsel gruplardan etkilenmemelidir.

Alternatif öneriler:

irreligiousreligiously