Facebook

Sözlük

religious

adjective

Türkçe'si dini
Tür adjective
Örnek Cümle
No one should be disquieted on account of his opinions, including his religious views.
Hiç kimse dinsel görüşleri dahil fikirlerinden dolayı tedirgin edilmemelidir.