Facebook

Sözlük

remain

verb

Türkçe'sikalmak,...meye devam etmek
Türverb
Örnek Cümle
Careful measurements have shown that both the chemical structure and the amount of DNA in similar kinds of cells remain the same from generation to generation.
Dikkatli ölçümler, benzer tür hücrelerde DNA'nırı hem kimyasal yapısının hem de miktarının kuşaktan kuşağa aynı kaldığını göstermektedir.

noun

Türkçe'sikalıntı
Türnoun
Örnek Cümle
The European Central Bank should remain focused on holding inflation down.
Avrupa Merkez Bankası, enflasyonu alt seviyede tutmaya odaklanmaya devam etmelidir.

Alternatif öneriler:

remainderremaining