Facebook

Sözlük

remain

verb

Türkçe'si kalmak, ...meye devam etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Careful measurements have shown that both the chemical structure and the amount of DNA in similar kinds of cells remain the same from generation to generation.
Dikkatli ölçümler, benzer tür hücrelerde DNA'nırı hem kimyasal yapısının hem de miktarının kuşaktan kuşağa aynı kaldığını göstermektedir.

noun

Türkçe'si kalıntı
Tür noun
Örnek Cümle
Today most seismologists assume that, once a major earthquake has occurred, the fault will remain quiet until stresses in the earth's crust rebuild.
Günümüzde pek çok deprem bilimci, büyük bir deprem meydana geldikten sonra, yer kabuğundaki gerilmeler tekrar oluşuncaya kadar fayın sakin kalacağını varsaymaktadırlar.