Facebook

Sözlük

remark

verb

Türkçe'sibelirtmek, düşüncesini söylemek
Türverb

noun

Türkçe'sigörüş, yorum
Türnoun