Facebook

Sözlük

remarkable

adjective

Türkçe'si dikkate değer
Tür adjective
Örnek Cümle
The most remarkable achievement of President Bill Clinton, who was a political genius but an economic amateur, was that, during the eight years he was in the White House, truly new power was added to America‘s economic base.
Siyasî bir dahi, ancak bir ekonomi amatörü olan Başkan Bill Clinton‘ın en kayda değer başarısı, Beyaz Saray‘da bulunduğu sekiz yıl boyunca, Amerika‘nın ekonomik temeline gerçekten yeni bir güç katılmasıdır.