Facebook

Sözlük

remarkably

adverb

Türkçe'si dikkate değer şekilde,önemli derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
Considering she is only ten years old now, your daughter is remarkably talented in music.
Henüz sadece on yaşında olduğu göz önüne alınırsa, kızınız müziğe karşı olağanüstü yetenekli.