Facebook

Sözlük

remember

verb

Türkçe'si hatırlamak,anımsamak
Tür verb
Örnek Cümle
One must remember that, despite the greatprosperity of the people, Canada's principalpolitical problem remains the relationship betweenher English and French speaking communities.
Halkın büyük refahına rağmen, İngilizce ve Fransızca konuşan topluluklarının arasındaki ilişkinin, Kanada'nın başlıca siyasal sorunu olarak durduğu hatırlanmalıdır.