Facebook

Sözlük

renewable

adjective

Türkçe'si yenilenebilir
Tür adjective
Örnek Cümle
An increase in the use of renewable energy supplies, instead of fossil fuels, will reduce greenhouse emissions.
Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artış sera emisyonlarını azaltacak.