Facebook

Sözlük

renowned

adjective

Türkçe'siünlü,meşhur
Türadjective

Alternatif öneriler:

renovaterenovationrenown