Facebook

Sözlük

replace

verb

Türkçe'si yerini almak,değiştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Athletes should take salt tablets when they indulge in vigorous exercise in the summer, to replace the salt lost through sweating.
Atletler, yazın yorucu idman yaptıklarında, kaybedilen tuzu karşılamak için tuz tabletleri almalıdır.