Facebook

Sözlük

report

verb

Türkçe'si bildirmek
Tür verb
Örnek Cümle
The report deals with the policies of international cooperation adopted by the United Nations to fight famine in Africa.
Rapor, Afrika'daki açlıkla savasmak için Birlesmis Milletlerce kabul edilen uluslararası isbirligi politikalarını ele almaktadır.

noun

Türkçe'si rapor
Tür noun
Örnek Cümle
From the report it is understood that, as total incomes in the economy expand, there is a general increase in the demand for goods and services including imports.
Rapordan, ekonomide toplam gelirler büyüdükçe, ithalat dahil mal ve hizmetlere ilişkin talepte de genel bir artış olduğu anlaşılmaktadır.

Alternatif öneriler:

report backreport to