Facebook

Sözlük

report

verb

Türkçe'sibildirmek
Türverb
Örnek Cümle
In the report released today, it is pointed out that of the 15 million people with leprosy in the world the great majority live in tropical countries.
Bugün yayınlanan raporda, dünyada cüzzamlı 15 milyon insanın büyük çoğunluğunun tropikal ülkelerde yaşadığı belirtilmektedir.

noun

Türkçe'sirapor
Türnoun
Örnek Cümle
From the report it is understood that, as total incomes in the economy expand, there is a general increase in the demand for goods and services including imports.
Rapordan, ekonomide toplam gelirler büyüdükçe, ithalat dahil mal ve hizmetlere ilişkin talepte de genel bir artış olduğu anlaşılmaktadır.