Facebook

Sözlük

represent

verb

Türkçe'sitemsil etmek
Türverb
Örnek Cümle
People living to age 100 and beyond represent one ofthe fastest growing age groups of the Americanpopulation.
100 yaş ve üzerinde olan insanlar, Amerikan nüfusunun en hızlı artan yaş gruplarından birini temsil etmektedir.