Facebook

Sözlük

republic

noun

Türkçe'si cumhuriyet
Tür noun
Örnek Cümle
If Atatürk hadn't abolished the caliphate, the Turkish Republic could not have been a secular state.
Eğer Atatürk halifeliği kaldırmamış olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olamazdı.