Facebook

Sözlük

require

verb

Türkçe'sigerektirmek
Türverb
Örnek Cümle
Changes in jobs, in machines, in processes, and in policies require additional training for workers.
İş, makine, işlem ve politikadaki değişmeler işçiler için ek eğitim gerektirir.