Facebook

Sözlük

research

verb

Türkçe'siaraştırmak
Türverb
Örnek Cümle
Breaking the hypersonic barrier of 6, 000 km/hfor commercial air transport is a very serious research field for today’s European aircraft manufacturers.
Ticari hava taşımacılığındaki 6.000 km/s lik hiper ses hızı sınırını aşmak, günümüz Avrupalı hava taşıtı üreticileri için çok ciddi bir araştırma alanıdır.

noun

Türkçe'siaraştırma
Türnoun
Örnek Cümle
Some American organizations are supporting Russian research efforts to upgrade the country's technology, but this is a slow and agonizing process.
Bazı Amerikan kuruluşları, Rus araştırma çabalarını ülkenin teknolojisini ilerletmek için destekliyor, ancak bu, yavaş ve eziyetli bir süreç.

Alternatif öneriler:

research-basedresearcher