Facebook

Sözlük

research

verb

Türkçe'si araştırmak
Tür verb
Örnek Cümle
More than a decade of basic research had been carried out before the gene responsible for Huntington's disease was identified and cloned in 1993.
Huntington hastalığının sorumlusu olan gen 1993'te belirlenmeden ve klonlanmadan önce, on yıldan fazla bir süre temel araştırmalar yapılmıştır.

noun

Türkçe'si araştırma
Tür noun
Örnek Cümle
Many developing countries have very active research on nanotechnology, even if it is not widely publicized.
Geniş ölçüde reklamı yapılmasa bile birçok gelişen ülkelerin nanoteknoloji üzerinde çok aktif araştırması var.