Facebook

Sözlük

research

verb

Türkçe'si araştırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Most speakers at the meeting pointed out that, in recent years, some of the research projects undertaken by universities had been concerned more with current problems than with purely scientific matters.
Toplantıdaki konuşmacıların çoğu, son yıllarda üniversitelerce üstlenilen bazı araştırma projelerinin salt bilimsel konulardan çok güncel sorunlarla ilgili olduğunu belirtti.

noun

Türkçe'si araştırma
Tür noun
Örnek Cümle
A research report prepared by a financial firm suggests that the private sector in China accounts for no more than 30 per cent of the economy.
Bir finans şirketi tarafından hazırlanan araştırma raporu, Çin’de özel sektörün ekonominin % 30’undan daha fazlasını oluşturmadığını ileri sürüyor.