Facebook

Sözlük

research

verb

Türkçe'siaraştırmak
Türverb
Örnek Cümle
When animals are used for research purposes, it is not the taking of life that people object to, but the suffering that is caused.
Hayvanlar araştırma amacıyla kullanıldığında insanların karşı çıktığı, can alınması değil, sebep olunan acıdır.

noun

Türkçe'siaraştırma
Türnoun
Örnek Cümle
In 1996, a South Korean research vessel aroused Japanese anger by entering disputed waters near a group of islands that the South Koreans call Dokdo and the Japanese Takeshima.
1996‘da bir Güney Kore araştırma gemisi, Güney Korelilerin Dokdo, Japonların ise Takeshima dedikleri bir grup adaya yakın ihtilâflı sulara girerek Japonya‘nın öfkesine yol açtı.

Alternatif öneriler:

research-basedresearcher