Facebook

Sözlük

resemblance

noun

Türkçe'sibenzerlik
Türnoun