Facebook

Sözlük

resilience

noun

Türkçe'si toparlanma, direnç
Tür noun
Örnek Cümle
Passion, persistence and resilience are the mandatory required traits of a good leader.
Tutku, inat ve direnç iyi bir liderin zorunlu gerekli özellikleridir.