Facebook

Sözlük

resist

verb

Türkçe'sikarşı koymak, direnmek
Türverb
Örnek Cümle
Applying a sodium fluoride solution to children's teeth from 5 years of age helps the teeth resist decay.
Beş yaşından itibaren çocukların dişlerine sodyum floridli solüsyon uygulamak, dişlerin çürümeye karşı direnç kazanmasına yardımcı olur.