Facebook

Sözlük

resistance

noun

Türkçe'sidirenç
Türnoun
Örnek Cümle
A striking feature of pregnancy is that bloodpressure and peripheral vascular resistance fallsoon after conception.
Gebeliğin çarpıcı bir özelliği, kan basıncı ve periferalvasküler direncin, döllenmeden hemen sonradüşmesidir.

Alternatif öneriler:

drug-resistantresistant