Facebook

Sözlük

resource

noun

Türkçe'si kaynak
Tür noun
Örnek Cümle
Technology news is a vital resource that can keep us up to date with developments and ways in which the world will be changing.
Teknoloji haberleri bizi dünyada değişecek olan yöntemler ve gelişmelere güncel tutan hayati bir kaynaktır.