Facebook

Sözlük

respect

verb

Türkçe'si saygı göstermek/duymak
Tür verb
Örnek Cümle
You don’t have any respect for others.
Diğer insanlara hiç saygın yok.

noun

Türkçe'si saygı
Tür noun
Örnek Cümle
Twentieth-century experience frequently shows that democracies don't attack each other and that nations that respect their citizens' rights also respect their neighbours' rights.
Yirminci yüzyıl tecrübesi sıklıkla göstermiştir ki demokrasiler birbirlerine saldırmazlar ve kendi vatandaşlarının haklarına saygı gösteren uluslar komşularının da haklarına saygı gösterirler.

Alternatif öneriler:

in respect ofwith respect to