Facebook

Sözlük

respect

verb

Türkçe'sisaygı göstermek/duymak
Türverb
Örnek Cümle
You don’t have any respect for others.
Diğer insanlara hiç saygın yok.

noun

Türkçe'sisaygı
Türnoun
Örnek Cümle
The European Union attributes much of its achievement to the respect for human rights and democracy, which is reflected in its laws, policies, institutions, and actions.
Avrupa Birliği, başarısının çoğunu, yasalarına, politikalarına, kurumlarına ve eylemlerine yansımış olan insan hakları ve demokrasi saygısına bağlar.