Facebook

Sözlük

respect

verb

Türkçe'sisaygı göstermek/duymak
Türverb

noun

Türkçe'sisaygı
Türnoun