Facebook

Sözlük

respiratory

adjective

Türkçe'si solunumla ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
The symptoms of asthma attack may resemble other respiratory disorders; hence, an accurate diagnosis of asthma is essential to decide the appropriate treatment schedule.
Astım atağının belirtileri diğer solunum bozukluklarına benzer, bu yüzden doğru astım teşhisi uygun tedavi planına karar vermek için gereklidir.