Facebook

Sözlük

responsibility

noun

Türkçe'sisorumluluk
Türnoun
Örnek Cümle
It’s our responsibility as citizens and inhabitants of this earth to do our part in preserving the environment.
Bu dünyanın vatandaşları ve yaşayan halkları olarak bizim sorumluluğumuz çevreyi korumada üzerimize düşeni yapmaktır.