Facebook

Sözlük

responsibility

noun

Türkçe'sisorumluluk
Türnoun
Örnek Cümle
The doctors responsibility is great.
Doktorun sorumluluğu büyüktür